Op 21 juni is een voorstel van de PvdA behandeld om meer mensen in aanmerking te laten komen voor kwijtschelding van de waterschapsbelasting. Het gaat om mensen die een zeer laag inkomen hebben (100% wettelijk sociaal minimum of minder). Wij hadden een jaar geleden hiervoor voorstellen gedaan. Het Dagelijks Bestuur heeft deze voorstellen uitgewerkt en het resultaatvoorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

In het voorstel staat dat de kwijtschelding ook wordt opengesteld voor zelfstandigen en ondernemers met een inkomen op of onder het wettelijk sociaal minimum en met geen of slechts een klein privé-inkomen.

Wij hebben daarnaast een amendement/voorstel ingediend om de nettokosten van kinderopvang af te trekken bij de bepaling of men op het sociaal minimum zit. Dit helpt huishoudens en gezinnen met een laag inkomen die kinderen op de kinderopvang hebben.

Beide voorstellen zijn aangenomen met een grote meerderheid.
Wij zijn hier als PvdA heel blij mee. Het waterschap laat hiermee zijn sociale kant zien en houdt rekening met mensen aan de onderkant, onafhankelijk van de herkomst van hun inkomsten.