Standpunten

Een gezonde visstand

De kwaliteit van het water kan grote gevolgen hebben voor de natuur, zoals de opkomst van blauwalg of het uitsterven van vissoorten. De PvdA wil maatregelen treffen om de natuur in de regio te beschermen.

More Een gezonde visstand

We houden rekening met de kleine beurs

De PvdA wil de lasten eerlijk verdelen naar draagkracht. Mensen met de kleinste beurs moeten 100% kwijtschelding van de zuiveringsheffing krijgen. Zo houden wij water betaalbaar voor iedereen!

More We houden rekening met de kleine beurs

Schoon water

Vervuild water kan grote gevolgen hebben voor de natuur. De PvdA vindt dat de grootste vervuilers ook relatief het meest moeten betalen aan de zuivering van het water.

More Schoon water

Water om van te genieten, óók in de stad

Water is niet alleen belangrijk, vooral in de zomer is het ook heerlijk om van te kunnen genieten! De PvdA wil ervoor zorgen dat water toegankelijk blijft voor recreatie, buiten maar ook binnen het stedelijk gebied.

More Water om van te genieten, óók in de stad