Waterlicht

Hoe zou Nederland eruit zien als het water niet door menselijke interventie zou worden tegengehouden?

Daan Roosegaarde liet mensen dit ervaren door zijn lichtkunstwerk ‘Waterlicht” op het Museumplein in Amsterdam. Een mooie herinnering hoe belangrijk het werk van de waterschappen is!

Hoogwatervoorziening in Laag Holland

“Amsterdam die grote stad is gebouwd op palen”. Paalfunderingen zijn eeuwenlang gebruikelijk in de slappe bodem van laag Holland. Maar Holland zakt, ook dat is een proces van eeuwen. Sinds we sloten gingen graven om het veen te ontwateren klinkt de bodem in. En daarmee zakten ook de woningen en het water, met alle gevolgen voor de paalfunderingen. Om de houten palen voor paalrot te behoeden, is rondom de huizen een goede waterstand belangrijk. Van oudsher zijn de slootjes rond de woning afgedamd, zodat een voor de fundering gunstig peil blijft bestaan. Een peil dat hoger is dan in de rest van de polder. Daarnaast zijn er waterinlaten vanuit de hoger gelegen boezem aangebracht.
Eeuwenlang zijn deze inlaten ook gebruikt om de hoogwatervoorziening te laten doorstromen. Zo werd het afvalwater uit woning of bedrijf doorgespoeld naar de omringende polder. Deze gewoonte om door te spoelen bestaat nog steeds. Toch is het niet …