Waterlicht

Hoe zou Nederland eruit zien als het water niet door menselijke interventie zou worden tegengehouden?

Daan Roosegaarde liet mensen dit ervaren door zijn lichtkunstwerk 'Waterlicht" op het Museumplein in Amsterdam. Een mooie herinnering hoe belangrijk het werk van de waterschappen is!


Politieke keuze voor een duurzame Horstermeer

In het hart van de polder Horstermeer komt voortdurend zout grondwater aan het oppervlak. De zoute kwel komt uit de dieper gelegen grondlagen. Al lang bestaan er plannen (nu onderin een la) om van de Horstermeer weer een meer te maken. Zoals al eerder gemeld is er nu ook misschien een andere duurzame oplossing mogelijk. Het brakke water wordt nu uitgemalen op de Vecht. Dat kost veel geld en is bovendien slecht voor de waterkwaliteit in het gebied en dus voor de opbrengst van de tuinderijen en graslanden en voor de natuurgebieden. Van oudsher is bij de tuinders in de polder bekend dat het slootwater niet goed is voor de gewassen. Ze hebben daarom regenwaterbassins op hun percelen. Het was veel goedkoper geweest als na de oorlog de onder water gezette polder niet was drooggemalen. Tegenwoordig is er tenminste één partij, Water Natuurlijk, die vindt dat het een goed plan is om de polder alsnog onder de water te zetten. Ze willen een natuurgebied door het waterpeil te verhogen. ...