Waterlicht

Hoe zou Nederland eruit zien als het water niet door menselijke interventie zou worden tegengehouden?

Daan Roosegaarde liet mensen dit ervaren door zijn lichtkunstwerk 'Waterlicht" op het Museumplein in Amsterdam. Een mooie herinnering hoe belangrijk het werk van de waterschappen is!


Streven naar verbetering kwaliteit Amstelwater

Tijdens de AB-vergadering van 15 december is het Masterplan Zuiveringen in het Algemeen Bestuur vastgesteld. Hierin stippelt het Waterschap AGV voor de komende jaren het beleid uit en maakt plannen voor het zuiveren van rioolwater en de installaties, de RWZI´s. Een van de belangrijkste uitgangspunten bij de keuzes die we hebben gemaakt is dat we moeten zorgen dat water uit de rioolzuiveringen niet te veel zorgt voor vervuiling van het oppervlaktewater. Wij vinden dat het oppervlaktewater schoner moet. Met dit in gedachten heeft de PvdA een motie ingediend, gesteund door Water Natuurlijk en de Partij voor de Dieren, om er aan te gaan werken dat we de Amstel weer schoner gaan maken. Zodat we eindelijk overal in de Amstel kunnen zwemmen zonder te grote gezondheidsrisico´s, en dat komt ook ten goede aan het andere waterleven. De motie is overgenomen door het Dagelijks Bestuur van het Waterschap. Bekijk hier de motie: motie-zuiveringen