Waterlicht

Hoe zou Nederland eruit zien als het water niet door menselijke interventie zou worden tegengehouden?

Daan Roosegaarde liet mensen dit ervaren door zijn lichtkunstwerk 'Waterlicht" op het Museumplein in Amsterdam. Een mooie herinnering hoe belangrijk het werk van de waterschappen is!


Ganzen bedreigen waterkwaliteit

Het kan snel gaan. Eind vorige eeuw was de gans in Nederland, zelfs in het waterrijke deel, nog een zeldzame inheemse vogelsoort. Dat is inmiddels heel erg veranderd. Inmiddels is de ganzenpopulatie niet meer weg te denken en kunnen we zelfs spreken over een ganzenplaag. Een van de redenen heeft te maken met klimaatverandering. Kwamen voorheen ganzen voornamelijk naar Nederland om te overwinteren, tegenwoordig blijven ze het hele jaar door. Gevolg is dat deze dieren steeds meer schade veroorzaken. Dan gaat het niet alleen om de schade aan landbouwgronden en de veiligheidsrisico’s voor het vliegverkeer van Schiphol (‘birdstrikes’). Als waterbeheerders vragen we ons af in hoeverre er ook sprake is van vervuiling van het oppervlaktewater als gevolg van de hoeveelheden ganzenmest. Dat het om grote hoeveelheden nitrieten gaat die met het regenwater afspoelen naar het oppervlaktewater, lijkt voor de hand te liggen. Inmiddels hebben we in Nederland meer dan drie ...